Alle vervoegingen van het werkwoord stoten

infinitivus - infinitief infinitive
stoten
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • stoot
 
 • stoot jij/je?
jij, je
 • stoot
u
 • stoot
hij
zij, ze
het
men
 • stoot
zij, ze
wij, we
jullie
 • stoten
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • stootte
zij, ze
wij, we
jullie
 • stootten
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gestoten
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • stotend
vertaling english translation
 • to bump
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
opstoten
 • stoot op
 • stootte op
 • stootten op
opgestoten
aanstoten
 • stoot aan
 • stootte aan
 • stootten aan
aangestoten
afstoten
 • stoot af
 • stootte af
 • stootten af
afgestoten
doorstoten
 • stoot door
 • stootte door
 • stootten door
doorgestoten
instoten
 • stoot in
 • stootte in
 • stootten in
ingestoten
neerstoten
 • stoot neer
 • stootte neer
 • stootten neer
neergestoten
omstoten
 • stoot om
 • stootte om
 • stootten om
omgestoten
openstoten
 • stoot open
 • stootte open
 • stootten open
opengestoten
uitstoten
 • stoot uit
 • stootte uit
 • stootten uit
uitgestoten
omverstoten
 • stoot omver
 • stootte omver
 • stootten omver
omvergestoten