Alle vervoegingen van het werkwoord meten

infinitivus - infinitief infinitive
meten
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • meet
 
 • meet jij/je?
jij, je
 • meet
u
 • meet
hij
zij, ze
het
men
 • meet
zij, ze
wij, we
jullie
 • meten
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • mat
zij, ze
wij, we
jullie
 • maten
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gemeten
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • metend
vertaling english translation
 • to measure
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
aanmeten
 • meet aan
 • mat aan
 • maten aan
aangemeten
afmeten
 • meet af
 • mat af
 • maten af
afgemeten
doormeten
 • meet door
 • mat door
 • maten door
doorgemeten
inmeten
 • meet in
 • mat in
 • maten in
ingemeten
nameten
 • meet na
 • mat na
 • maten na
nagemeten
opmeten
 • meet op
 • mat op
 • maten op
opgemeten
toemeten
 • meet toe
 • mat toe
 • maten toe
toegemeten
uitmeten
 • meet uit
 • mat uit
 • maten uit
uitgemeten