Alle vervoegingen van het werkwoord vallen

infinitivus - infinitief infinitive
vallen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • val
 
 • val jij/je?
jij, je
 • valt
u
 • valt
hij
zij, ze
het
men
 • valt
zij, ze
wij, we
jullie
 • vallen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • viel
zij, ze
wij, we
jullie
 • vielen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gevallen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • vallend
vertaling english translation
 • to fall
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
aanvallen
 • val aan
 • valt aan
 • viel aan
 • vielen aan
aangevallen
 • to attack
 • to assault
achterovervallen
 • val achterover
 • valt achterover
 • viel achterover
 • vielen achterover
achterovergevallen
afvallen
 • val af
 • valt af
 • viel af
 • vielen af
afgevallen
 • to lose weight
 • to drop out
bijvallen
 • val bij
 • valt bij
 • viel bij
 • vielen bij
bijgevallen
binnenvallen
 • val binnen
 • valt binnen
 • viel binnen
 • vielen binnen
binnengevallen
dichtvallen
 • val dicht
 • valt dicht
 • viel dicht
 • vielen dicht
dichtgevallen
doodvallen
 • val dood
 • valt dood
 • viel dood
 • vielen dood
doodgevallen
 • to drop dead
droogvallen
 • val droog
 • valt droog
 • viel droog
 • vielen droog
drooggevallen
flauwvallen
 • val flauw
 • valt flauw
 • viel flauw
 • vielen flauw
flauwgevallen
 • to faint
invallen
 • val in
 • valt in
 • viel in
 • vielen in
ingevallen
 • to substitute
lastigvallen
 • val lastig
 • valt lastig
 • viel lastig
 • vielen lastig
lastiggevallen
 • to harass
 • to bother
meevallen
 • val mee
 • valt mee
 • viel mee
 • vielen mee
meegevallen
 • to exceed expectation
neervallen
 • val neer
 • valt neer
 • viel neer
 • vielen neer
neergevallen
 • to collapse
 • to fall down
omhoogvallen
 • val omhoog
 • valt omhoog
 • viel omhoog
 • vielen omhoog
omhooggevallen
omvallen
 • val om
 • valt om
 • viel om
 • vielen om
omgevallen
 • to fall over
omvervallen
 • val omver
 • valt omver
 • viel omver
 • vielen omver
omvergevallen
 • to fall over
openvallen
 • val open
 • valt open
 • viel open
 • vielen open
opengevallen
opvallen
 • val op
 • valt op
 • viel op
 • vielen op
opgevallen
 • to stand out
 • to attract attention
samenvallen
 • val samen
 • valt samen
 • viel samen
 • vielen samen
samengevallen
stilvallen
 • val stil
 • valt stil
 • viel stil
 • vielen stil
stilgevallen
stukvallen
 • val stuk
 • valt stuk
 • viel stuk
 • vielen stuk
stukgevallen
tegenvallen
 • val tegen
 • valt tegen
 • viel tegen
 • vielen tegen
tegengevallen
 • to disapoint
terneervallen
 • val terneer
 • valt terneer
 • viel terneer
 • vielen terneer
terneergevallen
terugvallen
 • val terug
 • valt terug
 • viel terug
 • vielen terug
teruggevallen
 • to fall back
 • to drop back
toevallen
 • val toe
 • valt toe
 • viel toe
 • vielen toe
toegevallen
uiteenvallen
 • val uiteen
 • valt uiteen
 • viel uiteen
 • vielen uiteen
uiteengevallen
uitvallen
 • val uit
 • valt uit
 • viel uit
 • vielen uit
uitgevallen
 • to drop out
voorvallen
 • valt voor
 • viel voor
 • vielen voor
voorgevallen
vrijvallen
 • val vrij
 • valt vrij
 • viel vrij
 • vielen vrij
vrijgevallen
wegvallen
 • val weg
 • valt weg
 • viel weg
 • vielen weg
weggevallen
omlaagvallen
 • val omlaag
 • valt omlaag
 • viel omlaag
 • vielen omlaag
omlaaggevallen
kapotvallen
 • val kapot
 • valt kapot
 • viel kapot
 • vielen kapot
kapotgevallen
misvallen
 • val mis
 • valt mis
 • viel mis
 • vielen mis
misgevallen
overvallen
 • overval
 • overvalt
 • overviel
 • overvielen
overvallen
 • to rob
 • to take off guard