Alle vervoegingen van het werkwoord binnenvallen

infinitivus - infinitiefinfinitive
binnenvallen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • val binnen
 
 • val binnen jij/je?
jij, je
 • valt binnen
u
 • valt binnen
hij
zij, ze
het
men
 • valt binnen
zij, ze
wij, we
jullie
 • vallen binnen
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • binnenval
dat jij, je
 • binnenvalt
dat u
 • binnenvalt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • binnenvalt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • binnenvallen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • viel binnen
zij, ze
wij, we
jullie
 • vielen binnen
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • binnenviel
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • binnenvielen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • binnengevallen
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • binnenvallend