Alle vervoegingen van het werkwoord achterovervallen

infinitivus - infinitiefinfinitive
achterovervallen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • val achterover
 
 • val achterover jij/je?
jij, je
 • valt achterover
u
 • valt achterover
hij
zij, ze
het
men
 • valt achterover
zij, ze
wij, we
jullie
 • vallen achterover
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • achteroverval
dat jij, je
 • achterovervalt
dat u
 • achterovervalt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • achterovervalt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • achterovervallen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • viel achterover
zij, ze
wij, we
jullie
 • vielen achterover
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • achteroverviel
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • achterovervielen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • achterovergevallen
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • achterovervallend