Alle vervoegingen van het werkwoord zingen

infinitivus - infinitief infinitive
zingen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • zing
 
 • zing jij/je?
jij, je
 • zingt
u
 • zingt
hij
zij, ze
het
men
 • zingt
zij, ze
wij, we
jullie
 • zingen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • zong
zij, ze
wij, we
jullie
 • zongen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gezongen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • zingend
vertaling english translation
 • to sing
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
rondzingen
 • zing rond
 • zingt rond
 • zong rond
 • zongen rond
rondgezongen
inzingen
 • zing in
 • zingt in
 • zong in
 • zongen in
ingezongen
loszingen
 • zing los
 • zingt los
 • zong los
 • zongen los
losgezongen
meezingen
 • zing mee
 • zingt mee
 • zong mee
 • zongen mee
meegezongen
 • to sing along
nazingen
 • zing na
 • zingt na
 • zong na
 • zongen na
nagezongen
toezingen
 • zing toe
 • zingt toe
 • zong toe
 • zongen toe
toegezongen
uitzingen
 • zing uit
 • zingt uit
 • zong uit
 • zongen uit
uitgezongen
voorzingen
 • zing voor
 • zingt voor
 • zong voor
 • zongen voor
voorgezongen