Alle vervoegingen van het werkwoord voorzingen

infinitivus - infinitief infinitive
voorzingen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • zing voor
 
 • zing voor jij/je?
jij, je
 • zingt voor
u
 • zingt voor
hij
zij, ze
het
men
 • zingt voor
zij, ze
wij, we
jullie
 • zingen voor
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • voorzing
dat jij, je
 • voorzingt
dat u
 • voorzingt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • voorzingt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • voorzingen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • zong voor
zij, ze
wij, we
jullie
 • zongen voor
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • voorzong
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • voorzongen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • voorgezongen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • voorzingend