Alle vervoegingen van het werkwoord laden

infinitivus - infinitief infinitive
laden
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • laad
 
 • laad jij/je?
jij, je
 • laadt
u
 • laadt
hij
zij, ze
het
men
 • laadt
zij, ze
wij, we
jullie
 • laden
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • laadde
zij, ze
wij, we
jullie
 • laadden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • geladen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • ladend
vertaling english translation
 • to load
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
opladen
 • laad op
 • laadt op
 • laadde op
 • laadden op
opgeladen
 • to recharge
aanladen
 • laad aan
 • laadt aan
 • laadde aan
 • laadden aan
aangeladen
afladen
 • laad af
 • laadt af
 • laadde af
 • laadden af
afgeladen
bijladen
 • laad bij
 • laadt bij
 • laadde bij
 • laadden bij
bijgeladen
doorladen
 • laad door
 • laadt door
 • laadde door
 • laadden door
doorgeladen
inladen
 • laad in
 • laadt in
 • laadde in
 • laadden in
ingeladen
overladen
 • laad over
 • laadt over
 • laadde over
 • laadden over
overgeladen
uitladen
 • laad uit
 • laadt uit
 • laadde uit
 • laadden uit
uitgeladen
volladen
 • laad vol
 • laadt vol
 • laadde vol
 • laadden vol
volgeladen