Alle vervoegingen van het werkwoord zweren

infinitivus - infinitief infinitive
zweren
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • zweer
 
 • zweer jij/je?
jij, je
 • zweert
u
 • zweert
hij
zij, ze
het
men
 • zweert
zij, ze
wij, we
jullie
 • zweren
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • zwoer
 • zweerde
zij, ze
wij, we
jullie
 • zwoeren
 • zweerden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gezworen
 • gezweerd
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • zwerend
vertaling english translation
 • to swear
 • to vow
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
afzweren
 • zweer af
 • zweert af
 • zwoer af
 • zwoeren af
afgezworen
samenzweren
 • zweer samen
 • zweert samen
 • zwoer samen
 • zwoeren samen
samengezworen
 • to conspire