Alle vervoegingen van het werkwoord hebben

infinitivus - infinitief infinitive
hebben
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • heb
 
 • heb jij/je?
jij, je
 • hebt
u
 • heeft
 • hebt
hij
zij, ze
het
men
 • heeft
 • hebt
zij, ze
wij, we
jullie
 • hebben
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • had
zij, ze
wij, we
jullie
 • hadden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gehad
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • hebbend
vertaling english translation
 • to have
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
aanhebben
 • heb aan
 • hebt aan
 • heeft aan
 • had aan
 • hadden aan
aangehad
beethebben
 • heb beet
 • hebt beet
 • heeft beet
 • had beet
 • hadden beet
beetgehad
deelhebben
 • heb deel
 • hebt deel
 • heeft deel
 • had deel
 • hadden deel
deelgehad
doorhebben
 • heb door
 • hebt door
 • heeft door
 • had door
 • hadden door
doorgehad
liefhebben
 • heb lief
 • hebt lief
 • heeft lief
 • had lief
 • hadden lief
liefgehad
ophebben
 • heb op
 • hebt op
 • heeft op
 • had op
 • hadden op
opgehad
overhebben
 • heb over
 • hebt over
 • heeft over
 • had over
 • hadden over
overgehad
plaatshebben
 • heeft plaats
 • had plaats
 • hadden plaats
plaatsgehad
vasthebben
 • heb vast
 • hebt vast
 • heeft vast
 • had vast
 • hadden vast
vastgehad
voorhebben
 • heb voor
 • hebt voor
 • heeft voor
 • had voor
 • hadden voor
voorgehad
bijhebben
 • heb bij
 • hebt bij
 • heeft bij
 • had bij
 • hadden bij
bijgehad
tegenhebben
 • heb tegen
 • hebt tegen
 • heeft tegen
 • had tegen
 • hadden tegen
tegengehad
omhebben
 • heb om
 • hebt om
 • heeft om
 • had om
 • hadden om
omgehad
inhebben
 • heb in
 • hebt in
 • heeft in
 • had in
 • hadden in
ingehad
meehebben
 • heb mee
 • hebt mee
 • heeft mee
 • had mee
 • hadden mee
meegehad
terughebben
 • heb terug
 • hebt terug
 • heeft terug
 • had terug
 • hadden terug
teruggehad