Alle vervoegingen van het werkwoord liefhebben

infinitivus - infinitief infinitive
liefhebben
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • heb lief
 
 • heb lief jij/je?
jij, je
 • hebt lief
u
 • heeft lief
 • hebt lief
hij
zij, ze
het
men
 • heeft lief
 • hebt lief
zij, ze
wij, we
jullie
 • hebben lief
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • liefheb
dat jij, je
 • liefhebt
dat u
 • liefheeft
 • liefhebt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • liefheeft
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • liefhebben
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • had lief
zij, ze
wij, we
jullie
 • hadden lief
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • liefhad
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • liefhadden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • liefgehad
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • liefhebbend