Alle vervoegingen van het werkwoord plaatshebben

infinitivus - infinitief infinitive
plaatshebben
presens - tegenwoordige tijd present tense
hij
zij, ze
het
men
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
  • plaatsheeft
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
  • had plaats
zij, ze
wij, we
jullie
  • hadden plaats
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
  • plaatshad
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
  • plaatshadden
participium - voltooid deelwoord past participle
  • plaatsgehad
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
  • plaatshebbend