Alle vervoegingen van het werkwoord omhebben

infinitivus - infinitief infinitive
omhebben
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • heb om
 
 • heb om jij/je?
jij, je
 • hebt om
u
 • heeft om
 • hebt om
hij
zij, ze
het
men
 • heeft om
 • hebt om
zij, ze
wij, we
jullie
 • hebben om
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • omheb
dat jij, je
 • omhebt
dat u
 • omheeft
 • omhebt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • omheeft
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • omhebben
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • had om
zij, ze
wij, we
jullie
 • hadden om
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • omhad
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • omhadden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • omgehad
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • omhebbend