Alle vervoegingen van het werkwoord beethebben

infinitivus - infinitief infinitive
beethebben
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • heb beet
 
 • heb beet jij/je?
jij, je
 • hebt beet
u
 • heeft beet
 • hebt beet
hij
zij, ze
het
men
 • heeft beet
 • hebt beet
zij, ze
wij, we
jullie
 • hebben beet
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • beetheb
dat jij, je
 • beethebt
dat u
 • beetheeft
 • beethebt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • beetheeft
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • beethebben
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • had beet
zij, ze
wij, we
jullie
 • hadden beet
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • beethad
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • beethadden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • beetgehad
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • beethebbend