Tegenwoordige tijd van het werkwoord beethebben

infinitivus - infinitiefinfinitive
beethebben
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • heb beet
 
 • heb beet jij/je?
jij, je
 • hebt beet
u
 • heeft beet
 • hebt beet
hij
zij, ze
het
men
 • heeft beet
 • hebt beet
zij, ze
wij, we
jullie
 • hebben beet
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • beetheb
dat jij, je
 • beethebt
dat u
 • beetheeft
 • beethebt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • beetheeft
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • beethebben