Alle vervoegingen van het werkwoord lezen

infinitivus - infinitief infinitive
lezen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • lees
 
 • lees jij/je?
jij, je
 • leest
u
 • leest
hij
zij, ze
het
men
 • leest
zij, ze
wij, we
jullie
 • lezen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • las
zij, ze
wij, we
jullie
 • lazen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gelezen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • lezend
vertaling english translation
 • to read
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
oplezen
 • lees op
 • leest op
 • las op
 • lazen op
opgelezen
aflezen
 • lees af
 • leest af
 • las af
 • lazen af
afgelezen
doorlezen
 • lees door
 • leest door
 • las door
 • lazen door
doorgelezen
inlezen
 • lees in
 • leest in
 • las in
 • lazen in
ingelezen
meelezen
 • lees mee
 • leest mee
 • las mee
 • lazen mee
meegelezen
nalezen
 • lees na
 • leest na
 • las na
 • lazen na
nagelezen
overlezen
 • lees over
 • leest over
 • las over
 • lazen over
overgelezen
stuklezen
 • lees stuk
 • leest stuk
 • las stuk
 • lazen stuk
stukgelezen
teruglezen
 • lees terug
 • leest terug
 • las terug
 • lazen terug
teruggelezen
uitlezen
 • lees uit
 • leest uit
 • las uit
 • lazen uit
uitgelezen
voorlezen
 • lees voor
 • leest voor
 • las voor
 • lazen voor
voorgelezen
samenlezen
 • lees samen
 • leest samen
 • las samen
 • lazen samen
samengelezen
tegenlezen
 • lees tegen
 • leest tegen
 • las tegen
 • lazen tegen
tegengelezen
weglezen
 • lees weg
 • leest weg
 • las weg
 • lazen weg
weggelezen
mislezen
 • mislees
 • misleest
 • mislas
 • mislazen
mislezen
 • to misread