Alle vervoegingen van het werkwoord meelezen

infinitivus - infinitief infinitive
meelezen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • lees mee
 
 • lees mee jij/je?
jij, je
 • leest mee
u
 • leest mee
hij
zij, ze
het
men
 • leest mee
zij, ze
wij, we
jullie
 • lezen mee
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • meelees
dat jij, je
 • meeleest
dat u
 • meeleest
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • meeleest
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • meelezen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • las mee
zij, ze
wij, we
jullie
 • lazen mee
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • meelas
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • meelazen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • meegelezen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • meelezend