Alle vervoegingen van het werkwoord willen

infinitivus - infinitief infinitive
willen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • wil
 
 • wil jij/je?
jij, je
 • wil
 • wilt
u
 • wil
 • wilt
hij
zij, ze
het
men
 • wil
 • wilt
zij, ze
wij, we
jullie
 • willen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • wou
 • wilde
zij, ze
wij, we
jullie
 • wouden
 • wilden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gewild
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • willend
vertaling english translation
 • to want
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
meewillen
 • wil mee
 • wilt mee
 • wou mee
 • wouden mee
meegewild