Alle vervoegingen van het werkwoord meewillen

infinitivus - infinitief infinitive
meewillen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • wil mee
 
 • wil mee jij/je?
jij, je
 • wil mee
 • wilt mee
u
 • wil mee
 • wilt mee
hij
zij, ze
het
men
 • wil mee
 • wilt mee
zij, ze
wij, we
jullie
 • willen mee
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • meewil
dat jij, je
 • meewil
 • meewilt
dat u
 • meewil
 • meewilt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • meewil
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • meewillen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • wou mee
 • wilde mee
zij, ze
wij, we
jullie
 • wouden mee
 • wilden mee
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • meewou
 • meewilde
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • meewouden
 • meewilden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • meegewild
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • meewillend