Alle vervoegingen van het werkwoord springen

infinitivus - infinitief infinitive
springen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • spring
 
 • spring jij/je?
jij, je
 • springt
u
 • springt
hij
zij, ze
het
men
 • springt
zij, ze
wij, we
jullie
 • springen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • sprong
zij, ze
wij, we
jullie
 • sprongen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gesprongen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • springend
vertaling english translation
 • to jump
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
aanspringen
 • spring aan
 • springt aan
 • sprong aan
 • sprongen aan
aangesprongen
afspringen
 • spring af
 • springt af
 • sprong af
 • sprongen af
afgesprongen
bijspringen
 • spring bij
 • springt bij
 • sprong bij
 • sprongen bij
bijgesprongen
dichtspringen
 • spring dicht
 • springt dicht
 • sprong dicht
 • sprongen dicht
dichtgesprongen
inspringen
 • spring in
 • springt in
 • sprong in
 • sprongen in
ingesprongen
losspringen
 • spring los
 • springt los
 • sprong los
 • sprongen los
losgesprongen
omspringen
 • spring om
 • springt om
 • sprong om
 • sprongen om
omgesprongen
openspringen
 • spring open
 • springt open
 • sprong open
 • sprongen open
opengesprongen
opspringen
 • spring op
 • springt op
 • sprong op
 • sprongen op
opgesprongen
overspringen
 • spring over
 • springt over
 • sprong over
 • sprongen over
overgesprongen
rondspringen
 • spring rond
 • springt rond
 • sprong rond
 • sprongen rond
rondgesprongen
terugspringen
 • spring terug
 • springt terug
 • sprong terug
 • sprongen terug
teruggesprongen
toespringen
 • spring toe
 • springt toe
 • sprong toe
 • sprongen toe
toegesprongen
uitspringen
 • spring uit
 • springt uit
 • sprong uit
 • sprongen uit
uitgesprongen
vooruitspringen
 • spring vooruit
 • springt vooruit
 • sprong vooruit
 • sprongen vooruit
vooruitgesprongen
wegspringen
 • spring weg
 • springt weg
 • sprong weg
 • sprongen weg
weggesprongen
rechtspringen
 • spring recht
 • springt recht
 • sprong recht
 • sprongen recht
rechtgesprongen
stukspringen
 • spring stuk
 • springt stuk
 • sprong stuk
 • sprongen stuk
stukgesprongen
kapotspringen
 • spring kapot
 • springt kapot
 • sprong kapot
 • sprongen kapot
kapotgesprongen
omhoogspringen
 • spring omhoog
 • springt omhoog
 • sprong omhoog
 • sprongen omhoog
omhooggesprongen
opzijspringen
 • spring opzij
 • springt opzij
 • sprong opzij
 • sprongen opzij
opzijgesprongen
meespringen
 • spring mee
 • springt mee
 • sprong mee
 • sprongen mee
meegesprongen
binnenspringen
 • spring binnen
 • springt binnen
 • sprong binnen
 • sprongen binnen
binnengesprongen
synchroonspringen
 • spring synchroon
 • springt synchroon
 • sprong synchroon
 • sprongen synchroon
synchroongesprongen