Alle vervoegingen van het werkwoord verwijzen

infinitivus - infinitief infinitive
verwijzen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • verwijs
 
 • verwijs jij/je?
jij, je
 • verwijst
u
 • verwijst
hij
zij, ze
het
men
 • verwijst
zij, ze
wij, we
jullie
 • verwijzen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • verwees
zij, ze
wij, we
jullie
 • verwezen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • verwezen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • verwijzend
vertaling english translation
 • to refer
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
doorverwijzen
 • verwijs door
 • verwijst door
 • verwees door
 • verwezen door
doorverwezen
 • to refer
 • to redirect
terugverwijzen
 • verwijs terug
 • verwijst terug
 • verwees terug
 • verwezen terug
terugverwezen