Alle vervoegingen van het werkwoord steken

infinitivus - infinitief infinitive
steken
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • steek
 
 • steek jij/je?
jij, je
 • steekt
u
 • steekt
hij
zij, ze
het
men
 • steekt
zij, ze
wij, we
jullie
 • steken
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • stak
zij, ze
wij, we
jullie
 • staken
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gestoken
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • stekend
vertaling english translation
 • to stab
 • to sting
 • to knife
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
aansteken
 • steek aan
 • steekt aan
 • stak aan
 • staken aan
aangestoken
 • to ignite
 • to light
 • to kindle
achteruitsteken
 • steek achteruit
 • steekt achteruit
 • stak achteruit
 • staken achteruit
achteruitgestoken
afsteken
 • steek af
 • steekt af
 • stak af
 • staken af
afgestoken
doodsteken
 • steek dood
 • steekt dood
 • stak dood
 • staken dood
doodgestoken
doorsteken
 • steek door
 • steekt door
 • stak door
 • staken door
doorgestoken
insteken
 • steek in
 • steekt in
 • stak in
 • staken in
ingestoken
neersteken
 • steek neer
 • steekt neer
 • stak neer
 • staken neer
neergestoken
 • to stab
 • to knife
omhoogsteken
 • steek omhoog
 • steekt omhoog
 • stak omhoog
 • staken omhoog
omhooggestoken
opsteken
 • steek op
 • steekt op
 • stak op
 • staken op
opgestoken
overhoopsteken
 • steek overhoop
 • steekt overhoop
 • stak overhoop
 • staken overhoop
overhoopgestoken
oversteken
 • steek over
 • steekt over
 • stak over
 • staken over
overgestoken
 • to cross the street
tegensteken
 • steek tegen
 • steekt tegen
 • stak tegen
 • staken tegen
tegengestoken
terugsteken
 • steek terug
 • steekt terug
 • stak terug
 • staken terug
teruggestoken
toesteken
 • steek toe
 • steekt toe
 • stak toe
 • staken toe
toegestoken
uitsteken
 • steek uit
 • steekt uit
 • stak uit
 • staken uit
uitgestoken
voorbijsteken
 • steek voorbij
 • steekt voorbij
 • stak voorbij
 • staken voorbij
voorbijgestoken
voorsteken
 • steek voor
 • steekt voor
 • stak voor
 • staken voor
voorgestoken
vooruitsteken
 • steek vooruit
 • steekt vooruit
 • stak vooruit
 • staken vooruit
vooruitgestoken
wegsteken
 • steek weg
 • steekt weg
 • stak weg
 • staken weg
weggestoken
bijsteken
 • steek bij
 • steekt bij
 • stak bij
 • staken bij
bijgestoken
ineensteken
 • steek ineen
 • steekt ineen
 • stak ineen
 • staken ineen
ineengestoken
binnensteken
 • steek binnen
 • steekt binnen
 • stak binnen
 • staken binnen
binnengestoken
stuksteken
 • steek stuk
 • steekt stuk
 • stak stuk
 • staken stuk
stukgestoken
samensteken
 • steek samen
 • steekt samen
 • stak samen
 • staken samen
samengestoken
leksteken
 • steek lek
 • steekt lek
 • stak lek
 • staken lek
lekgestoken