Alle vervoegingen van het werkwoord wegsteken

infinitivus - infinitief infinitive
wegsteken
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • steek weg
 
 • steek weg jij/je?
jij, je
 • steekt weg
u
 • steekt weg
hij
zij, ze
het
men
 • steekt weg
zij, ze
wij, we
jullie
 • steken weg
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • wegsteek
dat jij, je
 • wegsteekt
dat u
 • wegsteekt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wegsteekt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wegsteken
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • stak weg
zij, ze
wij, we
jullie
 • staken weg
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wegstak
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wegstaken
participium - voltooid deelwoord past participle
 • weggestoken
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • wegstekend