Alle vervoegingen van het werkwoord klimmen

infinitivus - infinitief infinitive
klimmen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • klim
 
 • klim jij/je?
jij, je
 • klimt
u
 • klimt
hij
zij, ze
het
men
 • klimt
zij, ze
wij, we
jullie
 • klimmen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • klom
zij, ze
wij, we
jullie
 • klommen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • geklommen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • klimmend
vertaling english translation
 • to climb
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
uitklimmen
 • klim uit
 • klimt uit
 • klom uit
 • klommen uit
uitgeklommen
opklimmen
 • klim op
 • klimt op
 • klom op
 • klommen op
opgeklommen
afklimmen
 • klim af
 • klimt af
 • klom af
 • klommen af
afgeklommen
binnenklimmen
 • klim binnen
 • klimt binnen
 • klom binnen
 • klommen binnen
binnengeklommen
omhoogklimmen
 • klim omhoog
 • klimt omhoog
 • klom omhoog
 • klommen omhoog
omhooggeklommen