Alle vervoegingen van het werkwoord schuilen

infinitivus - infinitiefinfinitive
schuilen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • schuil
 
 • schuil jij/je?
jij, je
 • schuilt
u
 • schuilt
hij
zij, ze
het
men
 • schuilt
zij, ze
wij, we
jullie
 • schuilen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • school
 • schuilde
zij, ze
wij, we
jullie
 • scholen
 • schuilden
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • gescholen
 • geschuild
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • schuilend
vertalingenglish translation
 • to hide
 • to take shelter
infinitivusinfinitief
infinitive
presenstegenwoordige tijd
present tense
imperfectumverleden tijd
past tense
participiumvoltooid deelwoord
past participle
vertalingengelse vertaling
english translation
wegschuilen
 • schuil weg
 • schuilt weg
 • school weg
 • scholen weg
weggescholen