Alle vervoegingen van het werkwoord helpen

infinitivus - infinitief infinitive
helpen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • help
 
 • help jij/je?
jij, je
 • helpt
u
 • helpt
hij
zij, ze
het
men
 • helpt
zij, ze
wij, we
jullie
 • helpen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • hielp
zij, ze
wij, we
jullie
 • hielpen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • geholpen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • helpend
vertaling english translation
 • to help
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
doorhelpen
 • help door
 • helpt door
 • hielp door
 • hielpen door
doorgeholpen
meehelpen
 • help mee
 • helpt mee
 • hielp mee
 • hielpen mee
meegeholpen
voorthelpen
 • help voort
 • helpt voort
 • hielp voort
 • hielpen voort
voortgeholpen
vooruithelpen
 • help vooruit
 • helpt vooruit
 • hielp vooruit
 • hielpen vooruit
vooruitgeholpen
weghelpen
 • help weg
 • helpt weg
 • hielp weg
 • hielpen weg
weggeholpen
afhelpen
 • help af
 • helpt af
 • hielp af
 • hielpen af
afgeholpen
uithelpen
 • help uit
 • helpt uit
 • hielp uit
 • hielpen uit
uitgeholpen