Alle vervoegingen van het werkwoord afhelpen

infinitivus - infinitiefinfinitive
afhelpen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • help af
 
 • help af jij/je?
jij, je
 • helpt af
u
 • helpt af
hij
zij, ze
het
men
 • helpt af
zij, ze
wij, we
jullie
 • helpen af
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • afhelp
dat jij, je
 • afhelpt
dat u
 • afhelpt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afhelpt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afhelpen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • hielp af
zij, ze
wij, we
jullie
 • hielpen af
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afhielp
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afhielpen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • afgeholpen
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • afhelpend