Alle vervoegingen van het werkwoord doorhelpen

infinitivus - infinitief infinitive
doorhelpen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • help door
 
 • help door jij/je?
jij, je
 • helpt door
u
 • helpt door
hij
zij, ze
het
men
 • helpt door
zij, ze
wij, we
jullie
 • helpen door
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • doorhelp
dat jij, je
 • doorhelpt
dat u
 • doorhelpt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doorhelpt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doorhelpen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • hielp door
zij, ze
wij, we
jullie
 • hielpen door
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doorhielp
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doorhielpen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • doorgeholpen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • doorhelpend