Alle vervoegingen van het werkwoord bespreken

infinitivus - infinitief infinitive
bespreken
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • bespreek
 
 • bespreek jij/je?
jij, je
 • bespreekt
u
 • bespreekt
hij
zij, ze
het
men
 • bespreekt
zij, ze
wij, we
jullie
 • bespreken
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • besprak
zij, ze
wij, we
jullie
 • bespraken
participium - voltooid deelwoord past participle
 • besproken
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • besprekend
vertaling english translation
 • to discuss
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
voorbespreken
 • bespreek voor
 • bespreekt voor
 • besprak voor
 • bespraken voor
voorbesproken
 • to preview
nabespreken
 • bespreek na
 • bespreekt na
 • besprak na
 • bespraken na
nabesproken
 • to review