Alle vervoegingen van het werkwoord zinken

infinitivus - infinitief infinitive
zinken
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • zink
 
 • zink jij/je?
jij, je
 • zinkt
u
 • zinkt
hij
zij, ze
het
men
 • zinkt
zij, ze
wij, we
jullie
 • zinken
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • zonk
zij, ze
wij, we
jullie
 • zonken
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gezonken
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • zinkend
vertaling english translation
 • to sink
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
wegzinken
 • zink weg
 • zinkt weg
 • zonk weg
 • zonken weg
weggezonken
afzinken
 • zink af
 • zinkt af
 • zonk af
 • zonken af
afgezonken
inzinken
 • zink in
 • zinkt in
 • zonk in
 • zonken in
ingezonken
neerzinken
 • zink neer
 • zinkt neer
 • zonk neer
 • zonken neer
neergezonken
terugzinken
 • zink terug
 • zinkt terug
 • zonk terug
 • zonken terug
teruggezonken