Alle vervoegingen van het werkwoord glijden

infinitivus - infinitief infinitive
glijden
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • glij
 • glijd
 
 • glij jij/je?
 • glijd jij/je?
jij, je
 • glijdt
u
 • glijdt
hij
zij, ze
het
men
 • glijdt
zij, ze
wij, we
jullie
 • glijden
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • gleed
zij, ze
wij, we
jullie
 • gleden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gegleden
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • glijdend
vertaling english translation
 • to slide
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
afglijden
 • glij af
 • glijd af
 • glijdt af
 • gleed af
 • gleden af
afgegleden
binnenglijden
 • glij binnen
 • glijd binnen
 • glijdt binnen
 • gleed binnen
 • gleden binnen
binnengegleden
doorglijden
 • glij door
 • glijd door
 • glijdt door
 • gleed door
 • gleden door
doorgegleden
inglijden
 • glij in
 • glijd in
 • glijdt in
 • gleed in
 • gleden in
ingegleden
terugglijden
 • glij terug
 • glijd terug
 • glijdt terug
 • gleed terug
 • gleden terug
teruggegleden
uitglijden
 • glij uit
 • glijd uit
 • glijdt uit
 • gleed uit
 • gleden uit
uitgegleden
voorbijglijden
 • glij voorbij
 • glijd voorbij
 • glijdt voorbij
 • gleed voorbij
 • gleden voorbij
voorbijgegleden
voortglijden
 • glij voort
 • glijd voort
 • glijdt voort
 • gleed voort
 • gleden voort
voortgegleden
wegglijden
 • glij weg
 • glijd weg
 • glijdt weg
 • gleed weg
 • gleden weg
weggegleden
onderuitglijden
 • glij onderuit
 • glijd onderuit
 • glijdt onderuit
 • gleed onderuit
 • gleden onderuit
onderuitgegleden
omlaagglijden
 • glij omlaag
 • glijd omlaag
 • glijdt omlaag
 • gleed omlaag
 • gleden omlaag
omlaaggegleden
langsglijden
 • glij langs
 • glijd langs
 • glijdt langs
 • gleed langs
 • gleden langs
langsgegleden
meeglijden
 • glij mee
 • glijd mee
 • glijdt mee
 • gleed mee
 • gleden mee
meegegleden
openglijden
 • glij open
 • glijd open
 • glijdt open
 • gleed open
 • gleden open
opengegleden
omhoogglijden
 • glij omhoog
 • glijd omhoog
 • glijdt omhoog
 • gleed omhoog
 • gleden omhoog
omhooggegleden