Alle vervoegingen van het werkwoord binnenglijden

infinitivus - infinitief infinitive
binnenglijden
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • glij binnen
 • glijd binnen
 
 • glij binnen jij/je?
 • glijd binnen jij/je?
jij, je
 • glijdt binnen
u
 • glijdt binnen
hij
zij, ze
het
men
 • glijdt binnen
zij, ze
wij, we
jullie
 • glijden binnen
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • binnenglij
 • binnenglijd
dat jij, je
 • binnenglijdt
dat u
 • binnenglijdt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • binnenglijdt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • binnenglijden
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • gleed binnen
zij, ze
wij, we
jullie
 • gleden binnen
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • binnengleed
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • binnengleden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • binnengegleden
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • binnenglijdend