Alle vervoegingen van het werkwoord doorglijden

infinitivus - infinitiefinfinitive
doorglijden
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • glij door
 • glijd door
 
 • glij door jij/je?
 • glijd door jij/je?
jij, je
 • glijdt door
u
 • glijdt door
hij
zij, ze
het
men
 • glijdt door
zij, ze
wij, we
jullie
 • glijden door
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • doorglij
 • doorglijd
dat jij, je
 • doorglijdt
dat u
 • doorglijdt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doorglijdt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doorglijden
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • gleed door
zij, ze
wij, we
jullie
 • gleden door
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doorgleed
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doorgleden
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • doorgegleden
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • doorglijdend