Alle vervoegingen van het werkwoord gelijken

infinitivus - infinitief infinitive
gelijken
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • gelijk
 
 • gelijk jij/je?
jij, je
 • gelijkt
u
 • gelijkt
hij
zij, ze
het
men
 • gelijkt
zij, ze
wij, we
jullie
 • gelijken
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • geleek
zij, ze
wij, we
jullie
 • geleken
participium - voltooid deelwoord past participle
 • geleken
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • gelijkend
vertaling english translation
 • to be similar
 • to resemble