Alle vervoegingen van het werkwoord zwijgen

infinitivus - infinitief infinitive
zwijgen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • zwijg
 
 • zwijg jij/je?
jij, je
 • zwijgt
u
 • zwijgt
hij
zij, ze
het
men
 • zwijgt
zij, ze
wij, we
jullie
 • zwijgen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • zweeg
zij, ze
wij, we
jullie
 • zwegen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gezwegen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • zwijgend
vertaling english translation
 • to be quiet
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
doodzwijgen
 • zwijg dood
 • zwijgt dood
 • zweeg dood
 • zwegen dood
doodgezwegen
stilzwijgen
 • zwijg stil
 • zwijgt stil
 • zweeg stil
 • zwegen stil
stilgezwegen