Alle vervoegingen van het werkwoord schuiven

infinitivus - infinitief infinitive
schuiven
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • schuif
 
 • schuif jij/je?
jij, je
 • schuift
u
 • schuift
hij
zij, ze
het
men
 • schuift
zij, ze
wij, we
jullie
 • schuiven
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • schoof
zij, ze
wij, we
jullie
 • schoven
participium - voltooid deelwoord past participle
 • geschoven
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • schuivend
vertaling english translation
 • to slide
 • to shove
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
aanschuiven
 • schuif aan
 • schuift aan
 • schoof aan
 • schoven aan
aangeschoven
achteruitschuiven
 • schuif achteruit
 • schuift achteruit
 • schoof achteruit
 • schoven achteruit
achteruitgeschoven
afschuiven
 • schuif af
 • schuift af
 • schoof af
 • schoven af
afgeschoven
bijschuiven
 • schuif bij
 • schuift bij
 • schoof bij
 • schoven bij
bijgeschoven
dichtschuiven
 • schuif dicht
 • schuift dicht
 • schoof dicht
 • schoven dicht
dichtgeschoven
doorschuiven
 • schuif door
 • schuift door
 • schoof door
 • schoven door
doorgeschoven
ineenschuiven
 • schuif ineen
 • schuift ineen
 • schoof ineen
 • schoven ineen
ineengeschoven
inschuiven
 • schuif in
 • schuift in
 • schoof in
 • schoven in
ingeschoven
omhoogschuiven
 • schuif omhoog
 • schuift omhoog
 • schoof omhoog
 • schoven omhoog
omhooggeschoven
openschuiven
 • schuif open
 • schuift open
 • schoof open
 • schoven open
opengeschoven
opschuiven
 • schuif op
 • schuift op
 • schoof op
 • schoven op
opgeschoven
opzijschuiven
 • schuif opzij
 • schuift opzij
 • schoof opzij
 • schoven opzij
opzijgeschoven
toeschuiven
 • schuif toe
 • schuift toe
 • schoof toe
 • schoven toe
toegeschoven
uitschuiven
 • schuif uit
 • schuift uit
 • schoof uit
 • schoven uit
uitgeschoven
voorbijschuiven
 • schuif voorbij
 • schuift voorbij
 • schoof voorbij
 • schoven voorbij
voorbijgeschoven
vooruitschuiven
 • schuif vooruit
 • schuift vooruit
 • schoof vooruit
 • schoven vooruit
vooruitgeschoven
wegschuiven
 • schuif weg
 • schuift weg
 • schoof weg
 • schoven weg
weggeschoven
voorschuiven
 • schuif voor
 • schuift voor
 • schoof voor
 • schoven voor
voorgeschoven
terugschuiven
 • schuif terug
 • schuift terug
 • schoof terug
 • schoven terug
teruggeschoven