Alle vervoegingen van het werkwoord toeschuiven

infinitivus - infinitief infinitive
toeschuiven
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • schuif toe
 
 • schuif toe jij/je?
jij, je
 • schuift toe
u
 • schuift toe
hij
zij, ze
het
men
 • schuift toe
zij, ze
wij, we
jullie
 • schuiven toe
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • toeschuif
dat jij, je
 • toeschuift
dat u
 • toeschuift
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • toeschuift
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • toeschuiven
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • schoof toe
zij, ze
wij, we
jullie
 • schoven toe
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • toeschoof
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • toeschoven
participium - voltooid deelwoord past participle
 • toegeschoven
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • toeschuivend