Alle vervoegingen van het werkwoord knijpen

infinitivus - infinitief infinitive
knijpen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • knijp
 
 • knijp jij/je?
jij, je
 • knijpt
u
 • knijpt
hij
zij, ze
het
men
 • knijpt
zij, ze
wij, we
jullie
 • knijpen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • kneep
zij, ze
wij, we
jullie
 • knepen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • geknepen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • knijpend
vertaling english translation
 • to squeeze
 • to pinch
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
uitknijpen
 • knijp uit
 • knijpt uit
 • kneep uit
 • knepen uit
uitgeknepen
afknijpen
 • knijp af
 • knijpt af
 • kneep af
 • knepen af
afgeknepen
 • to pinch off
dichtknijpen
 • knijp dicht
 • knijpt dicht
 • kneep dicht
 • knepen dicht
dichtgeknepen
 • to squeeze shut
doodknijpen
 • knijp dood
 • knijpt dood
 • kneep dood
 • knepen dood
doodgeknepen
 • to squeeze to death
fijnknijpen
 • knijp fijn
 • knijpt fijn
 • kneep fijn
 • knepen fijn
fijngeknepen
samenknijpen
 • knijp samen
 • knijpt samen
 • kneep samen
 • knepen samen
samengeknepen
toeknijpen
 • knijp toe
 • knijpt toe
 • kneep toe
 • knepen toe
toegeknepen
inknijpen
 • knijp in
 • knijpt in
 • kneep in
 • knepen in
ingeknepen