Alle vervoegingen van het werkwoord wringen

infinitivus - infinitief infinitive
wringen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • wring
 
 • wring jij/je?
jij, je
 • wringt
u
 • wringt
hij
zij, ze
het
men
 • wringt
zij, ze
wij, we
jullie
 • wringen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • wrong
zij, ze
wij, we
jullie
 • wrongen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gewrongen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • wringend
vertaling english translation
 • to wring
 • to twist
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
loswringen
 • wring los
 • wringt los
 • wrong los
 • wrongen los
losgewrongen
uitwringen
 • wring uit
 • wringt uit
 • wrong uit
 • wrongen uit
uitgewrongen
omwringen
 • wring om
 • wringt om
 • wrong om
 • wrongen om
omgewrongen
openwringen
 • wring open
 • wringt open
 • wrong open
 • wrongen open
opengewrongen