Alle vervoegingen van het werkwoord schijnen

infinitivus - infinitief infinitive
schijnen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • schijn
 
 • schijn jij/je?
jij, je
 • schijnt
u
 • schijnt
hij
zij, ze
het
men
 • schijnt
zij, ze
wij, we
jullie
 • schijnen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • scheen
zij, ze
wij, we
jullie
 • schenen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • geschenen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • schijnend
vertaling english translation
 • to shine
 • to seem
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
afschijnen
 • schijn af
 • schijnt af
 • scheen af
 • schenen af
afgeschenen
doorschijnen
 • schijn door
 • schijnt door
 • scheen door
 • schenen door
doorgeschenen
neerschijnen
 • schijn neer
 • schijnt neer
 • scheen neer
 • schenen neer
neergeschenen
toeschijnen
 • schijn toe
 • schijnt toe
 • scheen toe
 • schenen toe
toegeschenen
uitschijnen
 • schijn uit
 • schijnt uit
 • scheen uit
 • schenen uit
uitgeschenen