Alle vervoegingen van het werkwoord doorschijnen

infinitivus - infinitiefinfinitive
doorschijnen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • schijn door
 
 • schijn door jij/je?
jij, je
 • schijnt door
u
 • schijnt door
hij
zij, ze
het
men
 • schijnt door
zij, ze
wij, we
jullie
 • schijnen door
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • doorschijn
dat jij, je
 • doorschijnt
dat u
 • doorschijnt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doorschijnt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doorschijnen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • scheen door
zij, ze
wij, we
jullie
 • schenen door
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doorscheen
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doorschenen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • doorgeschenen
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • doorschijnend