Alle vervoegingen van het werkwoord staan

infinitivus - infinitief infinitive
staan
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • sta
 
 • sta jij/je?
jij, je
 • staat
u
 • staat
hij
zij, ze
het
men
 • staat
zij, ze
wij, we
jullie
 • staan
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • stond
zij, ze
wij, we
jullie
 • stonden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gestaan
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • staand
vertaling english translation
 • to stand
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
tegenstaan
 • sta tegen
 • staat tegen
 • stond tegen
 • stonden tegen
tegengestaan
aanstaan
 • sta aan
 • staat aan
 • stond aan
 • stonden aan
aangestaan
achterstaan
 • sta achter
 • staat achter
 • stond achter
 • stonden achter
achtergestaan
afstaan
 • sta af
 • staat af
 • stond af
 • stonden af
afgestaan
bekendstaan
 • sta bekend
 • staat bekend
 • stond bekend
 • stonden bekend
bekendgestaan
bijstaan
 • sta bij
 • staat bij
 • stond bij
 • stonden bij
bijgestaan
 • to support
 • to assist
 • to aid
blootstaan
 • sta bloot
 • staat bloot
 • stond bloot
 • stonden bloot
blootgestaan
 • to be exposed
buitenstaan
 • sta buiten
 • staat buiten
 • stond buiten
 • stonden buiten
buitengestaan
doorstaan
 • sta door
 • staat door
 • stond door
 • stonden door
doorgestaan
 • to endure
 • to sustain
droogstaan
 • sta droog
 • staat droog
 • stond droog
 • stonden droog
drooggestaan
gelijkstaan
 • sta gelijk
 • staat gelijk
 • stond gelijk
 • stonden gelijk
gelijkgestaan
gereedstaan
 • sta gereed
 • staat gereed
 • stond gereed
 • stonden gereed
gereedgestaan
 • to be prepared
instaan
 • sta in
 • staat in
 • stond in
 • stonden in
ingestaan
klaarstaan
 • sta klaar
 • staat klaar
 • stond klaar
 • stonden klaar
klaargestaan
 • to be prepared
leegstaan
 • sta leeg
 • staat leeg
 • stond leeg
 • stonden leeg
leeggestaan
losstaan
 • sta los
 • staat los
 • stond los
 • stonden los
losgestaan
onderstaan
 • sta onder
 • staat onder
 • stond onder
 • stonden onder
ondergestaan
openstaan
 • sta open
 • staat open
 • stond open
 • stonden open
opengestaan
opstaan
 • sta op
 • staat op
 • stond op
 • stonden op
opgestaan
rechtstaan
 • sta recht
 • staat recht
 • stond recht
 • stonden recht
rechtgestaan
stilstaan
 • sta stil
 • staat stil
 • stond stil
 • stonden stil
stilgestaan
 • to stand still
terechtstaan
 • sta terecht
 • staat terecht
 • stond terecht
 • stonden terecht
terechtgestaan
toestaan
 • sta toe
 • staat toe
 • stond toe
 • stonden toe
toegestaan
 • to allow
uitstaan
 • sta uit
 • staat uit
 • stond uit
 • stonden uit
uitgestaan
 • to bear
 • to put up with
vaststaan
 • sta vast
 • staat vast
 • stond vast
 • stonden vast
vastgestaan
vooropstaan
 • sta voorop
 • staat voorop
 • stond voorop
 • stonden voorop
vooropgestaan
voorstaan
 • sta voor
 • staat voor
 • stond voor
 • stonden voor
voorgestaan
vrijstaan
 • sta vrij
 • staat vrij
 • stond vrij
 • stonden vrij
vrijgestaan
omstaan
 • sta om
 • staat om
 • stond om
 • stonden om
omgestaan
volstaan
 • volsta
 • volstaat
 • volstond
 • volstonden
volstaan
 • to suffice