Alle vervoegingen van het werkwoord buitenstaan

infinitivus - infinitiefinfinitive
buitenstaan
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • sta buiten
 
 • sta buiten jij/je?
jij, je
 • staat buiten
u
 • staat buiten
hij
zij, ze
het
men
 • staat buiten
zij, ze
wij, we
jullie
 • staan buiten
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • buitensta
dat jij, je
 • buitenstaat
dat u
 • buitenstaat
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • buitenstaat
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • buitenstaan
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • stond buiten
zij, ze
wij, we
jullie
 • stonden buiten
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • buitenstond
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • buitenstonden
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • buitengestaan
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • buitenstaand