Alle vervoegingen van het werkwoord terechtstaan

infinitivus - infinitief infinitive
terechtstaan
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • sta terecht
 
 • sta terecht jij/je?
jij, je
 • staat terecht
u
 • staat terecht
hij
zij, ze
het
men
 • staat terecht
zij, ze
wij, we
jullie
 • staan terecht
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • terechtsta
dat jij, je
 • terechtstaat
dat u
 • terechtstaat
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • terechtstaat
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • terechtstaan
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • stond terecht
zij, ze
wij, we
jullie
 • stonden terecht
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • terechtstond
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • terechtstonden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • terechtgestaan
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • terechtstaand