Alle vervoegingen van het werkwoord hijsen

infinitivus - infinitief infinitive
hijsen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • hijs
 
 • hijs jij/je?
jij, je
 • hijst
u
 • hijst
hij
zij, ze
het
men
 • hijst
zij, ze
wij, we
jullie
 • hijsen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • hees
zij, ze
wij, we
jullie
 • hesen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gehesen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • hijsend
vertaling english translation
 • to hoist up
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
ophijsen
 • hijs op
 • hijst op
 • hees op
 • hesen op
opgehesen
omhooghijsen
 • hijs omhoog
 • hijst omhoog
 • hees omhoog
 • hesen omhoog
omhooggehesen