Alle vervoegingen van het werkwoord omhooghijsen

infinitivus - infinitief infinitive
omhooghijsen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • hijs omhoog
 
 • hijs omhoog jij/je?
jij, je
 • hijst omhoog
u
 • hijst omhoog
hij
zij, ze
het
men
 • hijst omhoog
zij, ze
wij, we
jullie
 • hijsen omhoog
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • omhooghijs
dat jij, je
 • omhooghijst
dat u
 • omhooghijst
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • omhooghijst
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • omhooghijsen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • hees omhoog
zij, ze
wij, we
jullie
 • hesen omhoog
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • omhooghees
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • omhooghesen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • omhooggehesen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • omhooghijsend