Alle vervoegingen van het werkwoord zitten

infinitivus - infinitief infinitive
zitten
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • zit
 
 • zit jij/je?
jij, je
 • zit
u
 • zit
hij
zij, ze
het
men
 • zit
zij, ze
wij, we
jullie
 • zitten
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • zat
zij, ze
wij, we
jullie
 • zaten
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gezeten
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • zittend
vertaling english translation
 • to sit
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
omzitten
 • zit om
 • zat om
 • zaten om
omgezeten
aanzitten
 • zit aan
 • zat aan
 • zaten aan
aangezeten
achternazitten
 • zit achterna
 • zat achterna
 • zaten achterna
achternagezeten
bijzitten
 • zit bij
 • zat bij
 • zaten bij
bijgezeten
dichtzitten
 • zit dicht
 • zat dicht
 • zaten dicht
dichtgezeten
doorzitten
 • zit door
 • zat door
 • zaten door
doorgezeten
dwarszitten
 • zit dwars
 • zat dwars
 • zaten dwars
dwarsgezeten
gevangenzitten
 • zit gevangen
 • zat gevangen
 • zaten gevangen
gevangengezeten
 • to be in prison
inzitten
 • zit in
 • zat in
 • zaten in
ingezeten
loszitten
 • zit los
 • zat los
 • zaten los
losgezeten
meezitten
 • zit mee
 • zat mee
 • zaten mee
meegezeten
mooizitten
 • zit mooi
 • zat mooi
 • zaten mooi
mooigezeten
nazitten
 • zit na
 • zat na
 • zaten na
nagezeten
neerzitten
 • zit neer
 • zat neer
 • zaten neer
neergezeten
omhoogzitten
 • zit omhoog
 • zat omhoog
 • zaten omhoog
omhooggezeten
opzitten
 • zit op
 • zat op
 • zaten op
opgezeten
overzitten
 • zit over
 • zat over
 • zaten over
overgezeten
rechtzitten
 • zit recht
 • zat recht
 • zaten recht
rechtgezeten
stilzitten
 • zit stil
 • zat stil
 • zaten stil
stilgezeten
tegenzitten
 • zit tegen
 • zat tegen
 • zaten tegen
tegengezeten
thuiszitten
 • zit thuis
 • zat thuis
 • zaten thuis
thuisgezeten
uitzitten
 • zit uit
 • zat uit
 • zaten uit
uitgezeten
vastzitten
 • zit vast
 • zat vast
 • zaten vast
vastgezeten
voorzitten
 • zit voor
 • zat voor
 • zaten voor
voorgezeten
klaarzitten
 • zit klaar
 • zat klaar
 • zaten klaar
klaargezeten
ineenzitten
 • zit ineen
 • zat ineen
 • zaten ineen
ineengezeten
afzitten
 • zit af
 • zat af
 • zaten af
afgezeten
samenzitten
 • zit samen
 • zat samen
 • zaten samen
samengezeten