Alle vervoegingen van het werkwoord dichtzitten

infinitivus - infinitiefinfinitive
dichtzitten
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • zit dicht
 
 • zit dicht jij/je?
jij, je
 • zit dicht
u
 • zit dicht
hij
zij, ze
het
men
 • zit dicht
zij, ze
wij, we
jullie
 • zitten dicht
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • dichtzit
dat jij, je
 • dichtzit
dat u
 • dichtzit
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • dichtzit
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • dichtzitten
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • zat dicht
zij, ze
wij, we
jullie
 • zaten dicht
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • dichtzat
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • dichtzaten
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • dichtgezeten
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • dichtzittend