Alle vervoegingen van het werkwoord drijven

infinitivus - infinitief infinitive
drijven
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • drijf
 
 • drijf jij/je?
jij, je
 • drijft
u
 • drijft
hij
zij, ze
het
men
 • drijft
zij, ze
wij, we
jullie
 • drijven
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • dreef
zij, ze
wij, we
jullie
 • dreven
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gedreven
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • drijvend
vertaling english translation
 • to float
 • to drift
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
aandrijven
 • drijf aan
 • drijft aan
 • dreef aan
 • dreven aan
aangedreven
afdrijven
 • drijf af
 • drijft af
 • dreef af
 • dreven af
afgedreven
bijeendrijven
 • drijf bijeen
 • drijft bijeen
 • dreef bijeen
 • dreven bijeen
bijeengedreven
bovendrijven
 • drijf boven
 • drijft boven
 • dreef boven
 • dreven boven
bovengedreven
doordrijven
 • drijf door
 • drijft door
 • dreef door
 • dreven door
doorgedreven
handeldrijven
 • drijf handel
 • drijft handel
 • dreef handel
 • dreven handel
handelgedreven
indrijven
 • drijf in
 • drijft in
 • dreef in
 • dreven in
ingedreven
meedrijven
 • drijf mee
 • drijft mee
 • dreef mee
 • dreven mee
meegedreven
omhoogdrijven
 • drijf omhoog
 • drijft omhoog
 • dreef omhoog
 • dreven omhoog
omhooggedreven
opdrijven
 • drijf op
 • drijft op
 • dreef op
 • dreven op
opgedreven
overdrijven
 • drijf over
 • drijft over
 • dreef over
 • dreven over
overgedreven
ronddrijven
 • drijf rond
 • drijft rond
 • dreef rond
 • dreven rond
rondgedreven
samendrijven
 • drijf samen
 • drijft samen
 • dreef samen
 • dreven samen
samengedreven
terugdrijven
 • drijf terug
 • drijft terug
 • dreef terug
 • dreven terug
teruggedreven
uitdrijven
 • drijf uit
 • drijft uit
 • dreef uit
 • dreven uit
uitgedreven
uiteendrijven
 • drijf uiteen
 • drijft uiteen
 • dreef uiteen
 • dreven uiteen
uiteengedreven
voorbijdrijven
 • drijf voorbij
 • drijft voorbij
 • dreef voorbij
 • dreven voorbij
voorbijgedreven
voortdrijven
 • drijf voort
 • drijft voort
 • dreef voort
 • dreven voort
voortgedreven
wegdrijven
 • drijf weg
 • drijft weg
 • dreef weg
 • dreven weg
weggedreven
langsdrijven
 • drijf langs
 • drijft langs
 • dreef langs
 • dreven langs
langsgedreven
toedrijven
 • drijf toe
 • drijft toe
 • dreef toe
 • dreven toe
toegedreven
binnendrijven
 • drijf binnen
 • drijft binnen
 • dreef binnen
 • dreven binnen
binnengedreven