Alle vervoegingen van het werkwoord afdrijven

infinitivus - infinitief infinitive
afdrijven
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • drijf af
 
 • drijf af jij/je?
jij, je
 • drijft af
u
 • drijft af
hij
zij, ze
het
men
 • drijft af
zij, ze
wij, we
jullie
 • drijven af
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • afdrijf
dat jij, je
 • afdrijft
dat u
 • afdrijft
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afdrijft
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afdrijven
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • dreef af
zij, ze
wij, we
jullie
 • dreven af
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afdreef
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afdreven
participium - voltooid deelwoord past participle
 • afgedreven
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • afdrijvend